Reklamační řád

Zboží reklamovat dle stávajících platných norem:

V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem s uvedením popisu vady.

Reklamaci vyřizujeme (kladně nebo záporně) nejpozději do lhůty dané zákonem (30 dnů). Po překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky. Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží a může jej proto také odeslat výrobci k odbornému posouzení.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou po vrácení zboží vráceny peníze za zboží (nikoliv za poštovné). Vrácené zboží musí být v originálních obalech a v neporušeném sta­vu.